CHÚNG TÔI LÀ AI?

Năng lượng diệu kỳ là một không gian giáo dục hỗ trợ người tham gia trải nghiệm thiên nhiên bên trong và ngoài mỗi chúng ta thông qua những hoạt động trải nghiệm như thực hành thiền, yoga, sáng tạo nghệ thuật biểu đạt, kết nối với bản thân – con người - thiên nhiên, và sống một lối sống giản dị, sẻ chia, hòa hợp và tự chủ.

Năng lượng diệu kỳ tổ chức: các hoạt động hàng ngày, khóa học hàng tháng, khóa đào tạo giáo viên và không gian tổ chức cho những sự kiện mang cùng giá trị.

Xem thêm

TRẢI NGHIỆM YÊU THƯƠNG

CHỌN HẠNH PHÚC

Chương trình đào tạo
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI
Chương trình đào tạo
CEO TỰ DO
Chương trình đào tạo
THIỀN ĐỊNH TƯ DUY
Chương trình đào tạo
TRỞ VỀ VỚI NƯỚC
Chương trình đào tạo
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC
Chương trình đào tạo
MỞ CỬA TRÁI TIM
Chương trình đào tạo
BẢO VỆ TÂM HỒN
Chương trình đào tạo
CHIA SẺ THÀNH CÔNG

YÊU MÌNH TOUR

NĂNG LƯỢNG DIỆU KỲ

Sẵn sàng trao tặng giá trị